mppdns@mppd.gov.my 06-647 1122 /1335/4962/3904

Knowledge Management System(KMS)

"Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan staf MPPD mendapatkan info – info dan mengetahui sistem – sistem yang ada di Jabatan – jabatan, Bahagian dan Unit dalam MPPD."

Log Masuk