mppdns@mppd.gov.my 06-647 1122 /1335/4962/3904
TERKINI

PENGUMUMAN

Dikemukakan oleh Arahan Pentadbiran untuk semua kakitangan MPPD, semua maklumat perkongsian ilmu boleh dimuat turun dari dalam MYKMS seperti yang tertera.

Download Garis Panduan Penggunaan IC

Download Pengguna E-Hadir Thumbprint

Download Garis Panduan Pengendalian Isu Covid-19